les informatie

Algemeen

Een les in Alexandertechniek duurt ruim 45 minuten. Een les kost € 50,- (studenten en onder 25 jaar € 45,-). Het wordt aangeraden om tijdens een les kleding te dragen waarin men zich gemakkelijk kan bewegen.

Wat gebeurt er tijdens een les?

De basis van een les bestaat uit ‘stoelwerk’ en ‘tafelwerk’. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan meer specifieke aktiviteiten of werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld lopen, tillen, werken achter de computer, slaaphouding en dergelijke, afhankelijk van de behoefte van de individuele leerling.

Tijdens een les begeleidt de docent met zijn handen de leerling bij het maken van eenvoudige bewegingen, en geeft hij de leerling verbale aanwijzingen. De handen van de docent geven de leerling enerzijds informatie over hoe hij zijn lichaam gebruikt, en geven de leerling anderzijds aanwijzingen hoe hij volgens meer efficiënte bewegingspatronen kan bewegen.

De bedoeling van Alexandertechnieklessen is dat de leerling uiteindelijk zowel lichamelijk ervaart als verstandelijk begrijpt hoe hij zijn lichaam gebruikt en ook leert hoe hij zijn gebruik van het lichaam kan verbeteren.

Stoelwerk

Onder stoelwerk wordt verstaan: het staan, het gaan zitten in een stoel, het zitten, en het gaan staan vanuit een stoel. Deze simpele en alledaagse activiteit biedt ons veel mogelijkheden om het gebruik van ons lichaam beter te leren begrijpen.

Tafelwerk

Tijdens tafelwerk ligt de leerling met zijn rug op tafel, het hoofd op een klein stapeltje boeken en met de knieën half opgetrokken naar het plafond, de voeten plat op tafel. In deze houding krijgt de rug de mogelijkheid om zich te verlengen en te verbreden. De docent kan nu met de benen, de armen, de nek en met het hoofd van de leerling werken, terwijl deze zich niet bezig hoeft te houden met zijn of haar balans ten opzichte van de zwaartekracht. Dit geeft de leerling de mogelijkheid om zijn of haar aandacht primair bij het verlengen en het verbreden van de rug te houden en van hieruit in ontspanning steun en flexibiliteit aan de ledematen te geven.

Het komt het leerproces van de leerling enorm ten goede als de leerling kans ziet om dagelijks thuis of op het werk een of twee maal tien minuten in deze houding te liggen.