school voor toegepaste Alexandertechniek

Op een vaste ochtend in de week werken we in klein groep van maximaal vier deelnemers aan het verdiepen van je inzicht en vaardigheden van de Alexandertechniek. Elke ochtend zal bestaan uit korte individuele lessen, het doornemen en oefenen van door Alexander en later door andere leraren ontwikkelde procedures, het onderzoeken van games, toegepaste functionele anatomie, fysiologie en/of psychologie, en ons verdiepen in literatuur van Alexander of over de Alexandertechniek. Tussendoor zal er ruimte zijn om zelfstandig te werken en verdiepen en het behandelde materiaal toe te passen.
Er zal ook ruimte zijn om kennis en ervaringen met elkaar te delen. In dit delen zullen we werken aan het verstevigen van je vaardigheid om zowel bij jezelf te kunnen blijven, te luisteren en open te stellen en je te kunnen uitspreken naar de ander en daarmee in een relatie van onderlinge ondersteuning naar elkaar te kunnen blijven.
De school voor toegepaste Alexandertechniek is niet bedoeld om je op te leiden tot Alexandertechniek leraar. Je kunt eventueel wel later doorstromen naar een opleiding tot Alexandertechniek leraar.
Omdat het ondersteuning dragen naar elkaar vraagt om een bepaalde investering in tijd en aandacht kan je deelnemen aan deze school bij een minimale intentie van deelname van ongeveer 12 ochtenden, maar is de school gericht op een langere ontwikkeling.